โปรโมชั่น


เพียงสมัครแคมเปญ SYS Reward ใช้เหล็ก ได้แต้ม แลกทอง เลือกรับของสมนาคุณทันที! จำนวน 1 ชุด


ชุดที่ 1 : คู่ใจ “คน Site งาน” มูลค่า 450 บาท จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- หมวก Safety SYS จำนวน 1 ใบ มูลค่า 160 บาท
- ตลับเมตร STANLEY PowerLock ความยาว 5 เมตร จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 290 บาท


ชุดที่ 2 : คู่หู “คนออฟฟิศ” มูลค่า 320 บาท จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- แก้วน้ำสแตนเลส SYS จำนวน 1 ใบ มูลค่า 190 บาท
- ร่มพับ SYS สีกรมท่า จำนวน 1 คัน มูลค่า 130 บาท


กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ www.sysreward.syssteel.com ไปที่เมนู สมัครสมาชิก
2. หากเข้าเกณฑ์การสมัครให้ทำการสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
3. ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมแคมเปญ SYS Reward จะได้รับ email จาn info@sysreward.com ภายใน 3 วันทำการ โดยจะต้องกดยืนยันการข้าร่วมแคมเปญ พร้อมทั้งเลือกของสมนาคุณจำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 (ทาง SYS จะส่ง Link เพื่อเลือกของสมนาคุณทาง Email )
4. หลังจาก SYS ได้รับข้อมูลการยืนยันข้าร่วมแคมปญ และการเลือกของสมนาคุณแล้ว จะจัดส่งของสมนาคุณที่เลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
** ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 30 กันยายน 2565