โปรโมชั่นข้อกำหนดและเงื่อนไข

เมื่อซื้อสินค้า SYS ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 – 15 สิงหาคม 2565 รับคะแนน X2 โดยมีรายละเอียดตามตาราง
หมายเหตุ

(อ่านกติกาและตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการได้ที่ http://sysreward.syssteel.com/File/Brochure.pdf )