โปรโมชั่น


เพียงสมัครแคมเปญ SYS Reward ใช้เหล็ก ได้แต้ม แลกทอง เลือกรับของสมนาคุณทันที! จำนวน 1 ชุด


ชุดที่ 1 : คู่ใจ “คน Site งาน” มูลค่า 450 บาท จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- หมวก Safety SYS จำนวน 1 ใบ มูลค่า 160 บาท
- แก้วน้ำสุญญากาศยี่ห้อ Seagull โลโก้ SYS 30 ปี จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 290 บาท


ชุดที่ 2 : คู่หู “คนออฟฟิศ” มูลค่า 425 บาท จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- ร่มพับโลโก้ SYS 30 ปี สีกรมท่า จำนวน 1 คัน มูลค่า 135 บาท
- รแก้วน้ำสุญญากาศยี่ห้อ Seagull โลโก้ SYS 30 ปี จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 290 บาท


กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ www.sysreward.syssteel.com ไปที่เมนู สมัครสมาชิก
2. หากเข้าเกณฑ์การสมัครให้ทำการสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3. ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมแคมเปญ SYS Reward จะได้รับ email จาn sysreward@syssteel.com ภายใน 3 วันทำการ โดยจะต้องกดยืนยันการข้าร่วมแคมเปญ พร้อมทั้งเลือกของสมนาคุณจำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
4. หลังจาก SYS ได้รับข้อมูลการยืนยันข้าร่วมแคมปญ และการเลือกของสมนาคุณแล้ว จะจัดส่งของสมนาคุณที่เลือก ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 25667
** ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 31 มิถุนายน 2567