คะแนนปัจจุบัน : 0.000 คะแนน
คะแนนที่ต้องแลกภายใน 30 พ.ย. 60 : 0.000 คะแนน
คะแนนที่ยกไปปี 61 : 0 คะแนน
  รางวัลที่เลือก
 

 บัตรกำนัล

คะแนน : 500 คะแนน

    บัตรกำนัล Central มูลค่า 38,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021

 

คะแนน : 300 คะแนน

    บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 22,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021


คะแนน : 300 คะแนน

    บัตรกำนัล Big C มูลค่า 22,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021
คะแนน : 10 คะแนน

    บัตรกำนัล Big C มูลค่า 500 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021


คะแนน : 25 คะแนน

    บัตรกำนัล Big C มูลค่า 1,500 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021
คะแนน : 10 คะแนน

    บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 500 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021


คะแนน : 25 คะแนน

    บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,500 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021
คะแนน : 50 คะแนน

    บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 3,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021


คะแนน : 100 คะแนน

    บัตรกำนัล Central มูลค่า 6,500 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021

 เครื่องใช้ไฟฟ้าและสำนักงาน

คะแนน : 200 คะแนน

    เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 300 แอมป์
    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021

 

คะแนน : 250 คะแนน

    เครื่องฟอกอากาศ 48 ตร.ม.

    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021 ทองคำแท่ง

คะแนน : 700 คะแนน

    ทองคำแท่ง มูลค่า 53,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021

 

คะแนน : 400 คะแนน

    ทองคำแท่ง มูลค่า 30,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021


คะแนน : 900 คะแนน

    ทองคำแท่ง มูลค่า 70,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021
คะแนน : 1,200 คะแนน

    ทองคำแท่ง มูลค่า 100,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2021 - 30/11/2021