คะแนนปัจจุบัน : 0.000 คะแนน
คะแนนที่ต้องแลกภายใน 30 พ.ย. 60 : 0.000 คะแนน
คะแนนที่ยกไปปี 61 : 0 คะแนน
  รางวัลที่เลือก
 

 บัตรกำนัล

คะแนน : 10 คะแนน

    บัตรกำนัล Big C มูลค่า 500 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024

 

คะแนน : 10 คะแนน

    บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 500 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024


คะแนน : 25 คะแนน

    บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 1,300 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024
คะแนน : 25 คะแนน

    บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 1,300 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024


คะแนน : 25 คะแนน

    บัตรกำนัล Big C มูลค่า 1,300 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024
คะแนน : 100 คะแนน

    บัตรกำนัล Big C มูลค่า 6,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024


คะแนน : 100 คะแนน

    บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 6,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024
คะแนน : 100 คะแนน

    บัตรกำนัล Central มูลค่า 6,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024


คะแนน : 200 คะแนน

    บัตรกำนัล Big C มูลค่า 12,500 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024
คะแนน : 200 คะแนน

    บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 12,500 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024


คะแนน : 600 คะแนน

    บัตรกำนัล Central มูลค่า 42,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024
คะแนน : 10 คะแนน

    บัตรกำนัล Lotus มูลค่า 500 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024 บัตรเติมน้ำมัน

คะแนน : 50 คะแนน

    บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่า 2,800 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024

 


 เครื่องใช้ไฟฟ้าและสำนักงาน

คะแนน : 100 คะแนน

    Air pod Gen3 มูลค่า 6,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024

 

คะแนน : 400 คะแนน

    Ipad Air 64 GB wifi มูลค่า 26,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024 ทองคำแท่ง

คะแนน : 400 คะแนน

    CASHBACK มูลค่า 26,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024

 

คะแนน : 400 คะแนน

    ทองคำแท่ง มูลค่า 26,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024


คะแนน : 600 คะแนน

    ทองคำแท่ง มูลค่า 42,000 บาท
    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024
คะแนน : 800 คะแนน

    ทองคำแท่ง มูลค่า 60,000 บาท

    ระยะเวลา : 1/01/2024 - 31/10/2024


12